Mokslinės publikacijos

Tema: “New methods in teratogenicity and embryogenotoxicity testing of chemical substances”

  1. A. Raugalė, P. Gaidelis, A. Januškevičius. New researches on teratogenic effects of drugs//Proc. SPIE Vol. 5610, Sep 2004, p. 65-67. Žr. taip pat http://adsabs.harvard.edu/abs/2004SPIE.5610…65R
  2. A. Valiulis, P. Gaidelis, A. Januškevičius. New researches on teratogenic effects of ochratoxin A by using spectrophotometer// Proc. SPIE Sep 2005. Žr. taip pat http://d.wanfangdata.com.cn/NSTLHY_NSTL_HY10766295.aspx
  3. A. Valiulis, P. Gaidelis, A. Januškevičius. New Researches on Teratogenic Effects of Singulair Using optical Methods // Proceedings of SPIE, Laser Florence 2004. 2005, vol. 5968, p. 115-120. Žr. taip pat http://adsabs.harvard.edu/abs/2005SPIE.5968..115V ;  https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/5968/59680G/New-researches-on-teratogenic-effects-of-singulair-using-optical-methods/10.1117/12.660068.short?SSO=1
  4. Antanas Januškevičius, Povilas Gaidelis, Arūnas Valiulis. Spktrofotometrinis ochratoksino A ir montelukasto teratogeniškumo tyrimas//Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2005 m. spalis, VIII tomas, Nr. 2 (2966-2969). Žr. taip pat http://www.pediatrics.lt/zurnalas/2005_2/03.htm